Testy dna

 

Test genealogiczny DNA jest testem opartym na DNA, który analizuje lokalizacje genomu danej osoby w celu określenia związku przodków i związków genealogicznych. Wyniki podają informacje o grupach etnicznych, na które może brać udział badany osobnik i inne osoby, z którymi mogą być związane.

test dna

Dostępne są trzy główne typy genealogicznych testów DNA, z których każda patrzy na inną część genomu i jest użyteczna w badaniach genealogicznych różnych typów: autosomalny, mitochondrialny i y. Ogólnie genealogiczne testy DNA nie zawierają informacji dotyczących warunków zdrowotnych lub Choroby.